Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

Niebanalna
0002 39d3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaplaydirty playdirty
Niebanalna
Reposted fromelegy elegy viamefir mefir

June 16 2015

Niebanalna
Niebanalna
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamefir mefir
Niebanalna
Reposted frombluuu bluuu viaromantycznosc romantycznosc
Niebanalna
4476 2b48
Reposted fromusual usual viaplaydirty playdirty
Niebanalna
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Niebanalna
1003 e569
Reposted fromscorpix scorpix viaromantycznosc romantycznosc
Niebanalna
Dzisiejszy dzień nie jest najgorszym dniem Twojego życia. Dziś i jutro to bułka z masłem, wszędzie pełno ludzi, jakby się bali zostawić Ciebie samą. Najgorszy dzień? Następny tydzień, kiedy nie będzie nic prócz ciszy. Głowa do góry. 
— "Pamiętniki wampirów"
Niebanalna
Niebanalna
2206 112e
Niebanalna
0599 8239
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries

June 15 2015

Niebanalna
obezwładniaj mnie czułością
— Mela
Reposted frompastelina pastelina viawerkacholerka werkacholerka
Niebanalna
6035 983c 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaFerbii Ferbii
Niebanalna
6562 964d
Reposted fromawakened awakened viavampire-diaries vampire-diaries
Niebanalna
Niebanalna
6037 4d2b
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viamefir mefir
Niebanalna
1000 c3d6
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamefir mefir
Niebanalna

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viacryingangel cryingangel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl