Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

Niebanalna
Kiedyś traktowałem ludzi dobrze.
Teraz - z wzajemnością.
— Anthony Hopkins
Reposted frompowersback powersback viamefir mefir
Niebanalna
4568 025d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
Niebanalna
2614 4018
Melbourne, Australia 🐝
Reposted frombeyooonce beyooonce viamefir mefir
Niebanalna
4007 bde2
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamefir mefir
Niebanalna
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
Niebanalna
6804 ccdf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadda madda
Niebanalna
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
Niebanalna
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viamadda madda
Niebanalna
5492 840d
Reposted fromownstyle ownstyle viamadda madda
Niebanalna

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir
Niebanalna
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viaxannabelle xannabelle
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viahappyorsad happyorsad
Niebanalna
szacunek do samej siebie polega na tym że rezygnujesz z czegoś co Cię unieszczęśliwia
— wiem siostro, ale tak ciężko mi o nim zapomnieć..
Niebanalna
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viaazazel azazel
Niebanalna
0714 c908
Reposted fromcherrycoke69 cherrycoke69 viaazazel azazel
Niebanalna
4353 46e1
Niebanalna
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze viaazazel azazel
Niebanalna
Reposted fromjasminum jasminum viamadamemonroe madamemonroe

June 26 2015

Niebanalna

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam viayochimu yochimu

June 18 2015

Niebanalna
7490 7d1d
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl